Oferta firmy ZETAR obejmuje:
1) wykonywanie Świadectw charakterystyki energetycznej budynków
2) wykonywanie Audytów energetycznych budynków, dla celów pozyskania przez Inwestorów premii termomodernizacyjnej
3) badania termowizyjne
4) kosztorysowanie w budownictwie
5) projektowanie w zakresie dróg, nawierzchni i tzw. małej architektury

Świadectwa energetyczne
Od 1 stycznia 2009 r. wprowadzono obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej (inaczej certyfikatu energetycznego) dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych, wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.
Certyfikat charakterystyki energetycznej daje informację w jakim stopniu budynek jest energooszczędny. Dokument jest ważny 10 lat.
Sposób wykonywania świadectw określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. "W sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów swiadectw ich charakterystyki energetycznej"

Audyty energetyczne
Audyt energetyczny jest ekspertyzą techniczno-ekonomiczną, którą wykonuje się dla przeprowadzenia ulepszeń- działań technicznych w budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnym źródle ciepła, mających na celu oszczędność energii.
Sporządzenie audytu energetycznego jest procesem dość skomplikowanym, jednak jego rezultat daje wymierne korzyści ekonomiczne.
Audyt jest zgodnie z Ustawą niezbędny dla Inwestora do wystąpnienia do banku o premię termomodernizacyjną. Metodologię wykonania audytu określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. " W sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego".

Dokumenty PDF:
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. "W sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej"

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. " W sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego"


Audytorzy, Certyfikatorzy i Doradcy Energetyczni w Twoim mieście i powiecie

Doradztwo Energetyczne | Certyfikat Energetyczny | Audyt Energetyczny - Łódź