Referencje

Wśród obiektów dla których wykonaliśmy świadectwa lub audyty energetyczne są:
- obiekty przemysłowe, magazyny
- budynki biurowe, usługowe i użyteczności publicznej
- budynki zabytkowe
- kamienice i bloki mieszkalne
- budynki jednorodzinne


  • fabryka Coko Werk w Łodzi

  • fabryka Coko Werk w Konstantynowie

  • szkoła podstawowa nr 36 w Łodzi

  • szkoła podstawowa nr 175 w Łodzi

  • zespół szkół nr 10 w Łodzi